Lokalhistorie - Lokalhistorisk

Gå til indhold

Hoved menu

LokalhistorieHøng gamle skole


Høng gamle skole 2010


Høng gadekær


Lokalhistorie i almindelighed.

Lokalhistorie og slægtsforskning bliver i Høng drevet under mottoet:

Bevar fortid og nutid for fremtiden!

Hvad er lokalhistorie egentlig ?

1. Indsamling af historisk kildemateriale, som er egnet til dokumentation af egnens og befolkningens historie.

2. Bearbejdning og formidling af egnens historie, så flest muligt med interesse herfor får mulighed for at få kendskab til den.

3. Forskning i de kilder arkiverne i forvejen rummer og koordinere dette med det indsamlede lokale materiale, samt formidle resultatet af forskningen.

4. Holde evt. interesserede løbende orienteret om hvilke projekter, der arbejdes med i området.

Sådan gør vi i Høng.

Lokalhistorisk forening og Lokalhistorisk Arkiv i Høng samarbejder om at opfylde ovennævnte kriterier bedst muligt.

Foreningens bestyrelse og egnsrepræsentanter samarbejder med arkivet om at indsamle historisk kildemateriale fra området, det primært dækker den gl. Høng kommune.

Vi udforsker og bearbejder i arbejdsgrupper eller som enkeltpersoner områdets historie.

V holder medlemmer og andre interesserede informerede gennem foreningens medlemsblad, der udgives to gange årligt og distribueres til medlemmer. Bladet kan købes eller lånes på biblioteket.

Vi arbejder også med udgivelse af andre publikationer med lokalhistorisk indhold.

Vi afholder arrangementer af lokalhistorisk eller almen historisk art.

Vi bruger også internettet, bl. a. dette websted til at bringe historisk værdifuldt stof frem i lyset.

Hvad kan lokalarkivet bruge ?

Det historiske kildemateriale er mangfoldigt. I mange tilfælde er man måske slet ikke klar over, at man ligger inde med noget værdifuldt materiale, der kan være interessant for andre.

Her skal man absolut ikke holde sig beskedent tilbage med at spørge lokalarkivet eller den lokalhistoriske forening, om materialet kan bruges. Det kan det som regel.

Man skal huske, at ligesom i et puslespil kan det være den mindste brik, der fuldender billedet.

At beskæftige sig med lokalhistorie og slægtsforskning er sådan set ikke så forskellig fra at lægge puslespil.

Her er eksempler på, hvad arkivet søger:

1. Fotos eller tegninger af personer, bygninger, lokaliteter, begivenheder m.m.

2. Dokumenter, såsom breve, ejendomspapirer, kontrakter, fæstebreve, skiftebreve, forsikringspapirer.

3. Dagbøger og erindringer, scrapbøger, regnskaber, film- og videomateriale.

4. Anetavler, slægtstavler og andet genealogisk materiale.

Dette var kun eksempler. Der kunne nævnes meget mere.

Aflevering til lokalhistorisk arkiv.

Hvis man ligger inde med papirer, fotos eller andet fra "gamle dage", som man kunne tænke sig at dele med eftertiden, så kontakt det lokale arkiv og hør, om det har interesse.

Man behøver ikke aflevere sine originale fotos, papirer eller andet. Arkivet er lige så interesseret i at lånematerialet til scanning, affotografering eller kopiering.

Men, hvis familien ikke længere er interesseret i materialet, tager arkivet gerne imod. Det er ikke nødvendigt at sortere materialet, det gør vi meget gerne.

Eventuel henvendelse om udlån af materiale eller aflevering kan ske til arkivaren eller til Lokalhistorisk Forenings egnsrepræsentanter, Se medlemspladet eller her på hjemmesiden.


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu