Lokalhistorisk ny

Lokalhistorisk Forening for Høng kommune
Title
Gå til indhold
Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune
Lokalhistorisk Forening blev stiftet 28. marts 1979. Foreningen har ca. 500 medlemmer.
Foreningens slogan er: Bevar  fortid og nutid for fremtiden.
Vi deltager i  indsamling af billeder og arkivalier til arkivering i Arkivernes database  ”Arkibas”.
Vi hjælper vores  Arkivar med sortering og inddatering af det indkommende  materiale.
Vi har et par grupper  der skriver på Lokalhistoriske bøger.
Vi afholder: Foredrag, Bogudgivelser, Udstillinger og Busture.

Foreningen er  støtteforening for Lokalhistorisk Arkiv i Høng.
VI hjælper med  indsamling af billeder af personer, bygninger og begivenheder, skolebilleder, konfirmationsbilleder, fotoalbum og lignende.
Samt dokumenter,  så som skøder, pantebreve, forsikringspolicer, personlige breve, kort,  skudsmålsbøger, pas, id-kort, poesibøger, forhandlingsprotokoller,  regnskabsbøger, lejlighedssange, regninger kan også være interessante, både  forretningens navn og hvad der er blevet udført af arbejde, solgte varer og ikke  mindst prisen.
Smid ikke noget ud  før I har talt med os.
Vi hjælper gerne  med sortering af tingene, inden det ryger på genbrug.

Bliv medlem af lokalhistorisk forening. Send en mail til formanden på info@honglhf.dk med følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og mail adresse. Eller ring til formanden på 6186 5536.

Det sker
Aflysninger og udsættelser i Lokalhistorisk Forening og -Arkiv for Høng Kommune
 
Generalforsamlingen, der skulle være afholdt d. 17. marts på Høng Bibliotek og foredraget  om Carmen, der skulle være afholdt d. 22. april på Høng Gymnasium, er aflyst og udsat til senere. Bestyrelsesarbejdet ligger næsten stille men kan heldigvis foregå via mails og telefon.
Formanden, Bøje Larsen, håber, at generalforsamlingen kan afholdes inden 1. maj og lover, at der bliver givet besked både i pressen og på face-book.
Herslevbogen er også sat på ”standby”. Den er skrevet færdig, men tilretning, opsætning og klargøring til trykning må vente, til bibliotekets døre åbner igen.
Høng Lokalhistorisk Arkiv er ligeledes sat på ”standby”, men hvis man har ønsker og spørgsmål, kan arkivar Christina Lundgren Madsen kontaktes på mail: christina.madsen@kalundborg.dk. Hun gør dog opmærksom på, at hun kun kan hjælpe med de oplysninger, der er tilgængelige på nettet.
De fysiske arkivalier kan tidligst skaffes, når biblioteket åbnes igen, og hun beder om, at man skriver, inden man møder op – så kan arkivalierne være hentet og være parat.
Vær venligst tålmodige – bestyrelse og arkivar vender stærkt tilbage.

Den 17. marts 2020. Generalforsamlingen er aflyst. Bagefter fortæller Niels Sveistrup om sin tid som telegrafist i Finland. Året er 1958. 16 år gammel har Niels Sveistrup afsluttet sin uddannelse som telegrafist i Det Store Nordiske Telegrafselskab og bliver udstationeret i Helsingfors. Nu fortæller han om, hvordan det var at komme til Finland, lidt om landets historie, men mest om hverdagen i et land, som dengang lå langt hjemmefra. Entre, kaffe og kag er gratis.
 
Den 22. april 2020 kl. 19.00 Aflyst på biblioteket i Høng afholder vi et foredrag med cand. teol. Søren Elbæk Jensen om Carmen Curlers - Fra husmandskone til fabriksarbejder.
Alle er velkommen. Entre, kaffe og kage 20 kr.

Udstilling på Biblioteket i maj måned. Aflyst. Drama – Cabaret – Revy. - Glemmer I - Så husker Vi.
 
Udstillingen vil omhandle billeder fra Dilettantforestillinger, Revyer, Sketehes - Teater m. m. arrangementer fra den gamle Høng kommunes område.

Den 27. maj 2020 kl. 19.00 (Aflyst) er der Gårdvandring på Løvegård med historiker Carsten Egø Nielsen.
Alle er velkommen. Entre kaffe og kage 20 kr.

Studiekreds i slægtsforskning
 
onsdag den 12. februar 2020 kl. 19.00 i datastuen.
 
onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 i datastuen.
 
onsdag den 15. april 2020 kl. 19.00 i datastuen.

Den 30. august og den 6. september afholdes den årlige udflugt. Aflyst. Udflugten går til Ledreborg Slot ved Lejre og til Mosede Fort med en god frokost mellem de to destinationer. Tilmelding på mail: henning.bonde@yahoo.com eller tlf. 5825 0258. Pris: 575,- kr.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold