Bestyrelse - Lokalhistorisk

Gå til indhold

Hoved menu

Bestyrelse

 


Foreningens bestyrelse og egnsrepræsentanter:

Bestyrelsen:
Bøje Larsen, formand, Tovesvej 37, 4270 Høng .................... 61 86 55 36
Henny Sandstød, næstformand, Syrenvænget 4, 4270 Høng .. 58 85 30 51
Henning Bonde, kasserer, Præsteskovvej 2, 4450 Jyderup ..... 58 25 02 58
Finn Jensen, bestyrelsesmedlem, Kattrupvej 1, 4450 Jyderup. 21 47 14 45
Niels E. Jensen, redaktør, Krovænget 3, Løve, 4270 Høng ...... 58 86 94 89
E-mail: nj@arkivhong.dk
Tove Tieldow, sekretær, Skovvej 17, 4270 Høng  .................. 58 85 32 24
Niels Sveistrup, bestyr.medl. Bredegade 7A, 4200 Slagelse  ..42 32 59 46
Suppleanter:
Søren Christensen, suppleant, Solbjergvej 17, 4270 Høng ...... 58 85 28 05
Birgitte Hjorth Andersen, Løve Gl. Landevej 9, 4270 Høng ...... 40 84 87 94

Bestyrelsen og suppleanterne er egnsrepræsentanter i de områder, hvor de bor.
Her udover har foreningen følgende egnsrepræsentanter:
Buerup:
Birthe Petersen, Hallebyorevej 16, 4450 Jyderup .................. 58 25 01 40

Finderup-Tjørnelunde:
Jørgen Bjerregaard, Kastanielunden 5, 4270 Høng · · · · · · · ·· 58 85 24 65
Svend Madsen, Bøgens Kvarter 52, 4270 Høng · · · · · · · · · · · 58 85 25 72

Gierslev-Knudstrup-Løve:
Leif Johnsen, Centervej 26, 4270 Høng ................................ 58 85 41 33
Jan Larsen, Stensbjergvej 7, 4270 Høng .............................. 58 85 40 08

Hallenslev:
Bøje Larsen, formand, Tovesvej 37, 4270 Høng .................... 61 86 55 36

Herslev-Kulby:
Hans Hansen, Syvbækvej 15, 4270 Høng ............................. 58 85 24 28

Høng:
Henning Pedersen, Norgesvej 1, 4270 Høng ......................... 61 78 29 21
Bent Frandsen, Elmelunden 8, 4270 Høng. ........................... 58 85 29 61
Visti Høgh Hansen, Ingesvej 34, 4270 Høng ......................... 58 85 40 09

Solbjerg:

Sæby:

Ørslev:
Peder Sørensen, Kragevigvej 1, 4291 Ruds Vedby ..................58 26 30 96

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu