Bestyrelse - Lokalhistorisk Forening

Lokalhistorisk Forening
Lokalhistorisk Forening
Gå til indhold
Foreningens bestyrelse og egnsrepræsentanter:


Bestyrelsen:

Tom Grønbæk, formand og redaktør, Hvedevænget 1, 4270 Høng ...........40 13 27 76

Marianne Højland Larsen, næstformand, Borrevænget 7, 4270 Høng........58 85 40 08

Tove Tieldow, sekretær, Skovvej 17, 4270 Høng  ................................... 58 85 32 24

Henning Vingborg, kasserer, Rugvænget 8, 4270 Høng ..........................24 89 84 90

Birgitte Hjorth Andersen, Bakkedraget 29, 4270 Høng ........................... 40 84 87 94

Niels Christian Buch, Flintegårrdsvej 6, 4270 Høng .................................20 44 15 76

Henning Nielsen, Smedevænget 1, Gierslev, 4270 Høng ..........................20 29 74 21

Suppleanter:

Lene Baunegaard, Odinsvej 8, 4270 Høng ............................................ 30 63 54 51

Ingrid Baunegaard, Odinsvej 8 A, 4270 Høng ....................................... 51 50 34 13

Bestyrelsen og suppleanterne er egnsrepræsentanter i de områder, hvor de bor.

Her udover har foreningen følgende egnsrepræsentanter:

Buerup:

Birthe Petersen, Hallebyorevej 16, 4450 Jyderup .................. 58 25 01 40


Finderup-Tjørnelunde:

Jens Christian Hansen, Kragerupgårdsvej 15, Tjørnelunde ..................... 61 75 79 63

Lise-Lotte Hansen, Kragerupgårdsvej 15, Tjørnelunde ........................... 29 88 34 07

Gierslev-Knudstrup-Løve:

Jan Larsen, Borrevænget 7, 4270 Høng ............................................... 58 85 40 08

Hallenslev-Sæby:

Bøje Larsen, Tovesvej 37, 4270 Høng ................................................. 61 86 55 36

Herslev-Kulby:

Hans Hansen, Syvbækvej 15, 4270 Høng .......................................... 58 85 24 28

Høng:

Henning Pedersen, Norgesvej 1, 4270 Høng ..................................... 61 78 29 21

Bent Frandsen, Elmelunden 8, 4270 Høng. ....................................... 58 85 29 61

Visti Høgh Hansen, Ingesvej 34, 4270 Høng ..................................... 58 85 40 09

Solbjerg-Ørslev:

Helle Larsen, Fredensvej 7, Ørslev, 4200 Slagelse .............................. 61 45 51 75

Peder Sørensen, Kragevigvej 1, 4291 Ruds Vedby .............................. 58 26 30 96

Reerslev:

Hanne Brandt, Kongstedvej 7, Reerslev, 4291 Ruds Vedby .................. 53 69 70 05


Lokalhistorisk Forening
for Høng Kommune
Mail: info@honglhf.dk
Telefon: 4013 2776
Tilbage til indhold